Apunt Menorca Cafè Balear, del mar a la taula | Apunt Menorca
Cafè Balear

Cafè Balear, del mar a la taula

Escrit per Apunt Menorca

A més de restauradors, al Cafè Balear són pescadors amb barca propia, la Rosa Santa, el que assegura la qualitat del producte i el respecte a l’hora de cuinar-lo. Ha estat així des dels seus inicis, als anys 70, quan era una modesta taberna portuària. Dues generacions després i en unes instal·lacions totalment renovades, l’essència es mantè intacta, una regularitat que l’ha encimbellat com un dels millors restaurants de Menorca.

Además de restauradores, en el Cafè Balear son pescadores con barca propia, la Rosa Santa, lo que asegura la calidad del producto y el respeto a la hora de cocinarlo. Ha sido así des de sus inicios, en los años 70, cuando era una modesta taberna portuaria. Dos generaciones después y en unas instalaciones totalmente renovadas, la esencia se mantiene intacta, una regularidad que lo ha encumbrado como uno de los mejores restaurantes de Menorca.

In addition to restaurateurs, at Cafè Balear they are also fishermen with their own boat, the Rosa Santa, assuring the highest quality product and respect in its preparation. This has been their philosophy since their beginnings in the 1970s, when it was a modest fishermen’s tavern. Two generations later, a full renovation has remained steadfast to these origins and their perpetual consistency universally defines it as simply one of the best restaurants in Minorca.