Pop Shop Menorca

Pop Shop Menorca, una illa per endur

Escrit per Apunt Menorca

Pop Shop Menorca trenca amb la imatge del souvenir tradicional i ens presenta una selecció molt especial de records de l’illa, la majoria dels quals de collita pròpia. Entre els seus productes estrella destaquen els imams, les bosses de tela o els sotacopes il·lustrats amb elements típics de Menorca, como fars o cavalls. També les samarretes Menorca Colours, reflex de la Menorca més autèntica i allunyada de clixés, o el mapa il·lustrat de l’illa per colorar.

Pop Shop Menorca rompe con la imagen del souvenir tradicional y nos presenta una selección muy especial de recuerdos de la isla, la mayoría de ellos de cosecha propia. Entre sus productos estrella destacan los imanes, las bolsas de tela o los posavasos ilustrados con elementos típicos, tales como faros o caballos. También las camisetas Menorca Colours, reflejo de la Menorca más auténtica y alejada de clichés, o el mapa ilustrado de la isla para colorear.

Pop Shop Menorca is breaking away from the traditional souvenir image and offers us a very special selection of mementos from the island, the majority of which are “home grown”. Worth highlighting, are their magnets, fabric bags and their coasters decorated with typical elements such as lighthouses or horses. As well as their Menorca Colours t-shirts, reflecting the more authentic and less clichéd Menorca, or their colouring-in map of the island.