Apunt Menorca Saint Moss, moda que marca la diferència | Apunt Menorca
Saint Moss · Maó

Saint Moss, moda que marca la diferència

Escrit per Apunt Menorca

Boutique de moda femenina situada a l’emblemàtic edifici del Casino Mahonés, a la cèntrica i senyorial Plaça del Príncep. Es distingeix per disposar d’una exquisida i cuidada selecció de prendes de firmes exclusives internacionals, com les prestigioses 120% Lino, Charli London i Diamond of Eden, entre d’altres. Saint Moss marca la diferència dins la moda femenina a Menorca gràcies a la seva aposta per les qualitats superiors i els dissenys únics.

Boutique de moda femenina situada en el emblemático edificio del Casino Mahonés, en la céntrica y señorial Plaza del Príncipe. Se distingue por disponer de una exquisita y cuidada selección de prendas de firmas exclusivas internacionales, como las prestigiosas 120% Lino, Charli London y Diamond of Eden, entre otras. Saint Moss marca la diferencia en la moda femenina en Menorca gracias a su apuesta por las calidades superiores y los diseños únicos.

Women’s fashion boutique located in emblematic Casino Mahonés building on the majestic square, Plaza del Principe. It stands out for it’s meticulous selection of exquisite garments from exclusive international brands such as the prestigious 120% Lino, Charli London and Diamond for Eden, among many others. Saint Moss sets the bar for women’s fashion in Menorca thanks to it’s owners passion for superior quality and uniques designs.