Apunt Menorca Any Pasqual Calbó: exposició al Museu de Menorca | Apunt Menorca

Any Pasqual Calbó: exposició al Museu de Menorca

Museu de Menorca: Any Pasqual Calbó