Apunt Menorca Exposició 'El patrimoni al descobert' - Apunt Menorca

Exposició IES Joan Ramis i Ramis: ‘El patrimoni al descobert’

Del 6 de març al 31 de maig es podrà veure al Museu de Menorca l’exposició ‘El patrimoni al descobert’, que s’emmarca dins els actes de celebració del 150 aniversari de l’IES Joan Ramis i Ramis de Maó. L’exposició pretén difondre part del fons patrimonial d’un dels centres educatius amb més història de Menorca, i inclou materials didàctics procedents dels gabinets de física i química, ciències naturals, geografia, nàutica, etc., així com una mostra del fons documental i arxivístic i de la biblioteca de l’institut.

El material que s’exposarà normalment està emmagatzemat en caixes per manca d’espai, i la mostra també pretén fer valdre aquest patrimoni cultural i conscienciar la ciutadania i les administracions sobre les condicions inadequades en què actualment es troben les col·leccions.

La història de l’IES Joan Ramis i Ramis es remunta al curs 1864-65, i és fruit dels esforços que la ciutat de Maó va fer durant tot el segle XIX per dotar-se d’un centre d’ensenyament superior. Al llarg dels anys, el centre ha adoptat moltes formes i ha canviat d’estatus i de titulars al ritme dels canvis de normatives i de règims polítics. L’any 1963 es va traslladar a l’edifici actual des del claustre de Sant Francesc, i no va ser fins al curs 1983-84 que va adoptar el nom d’Institut Joan Ramis i Ramis.

L’exposició és una bona ocasió per conèixer les col·leccions museogràfiques de caràcter científic del centre maonès, un fons que molt sovint passa desapercebut i que mereix, pel seu valor i interès, ocupar un lloc de privilegi dins el patrimoni cultural menorquí.