Apunt Menorca Figues d’un altre paner, música d'arrel en clau feminista | Apunt Menorca

Figues d’un altre paner, música d’arrel en clau feminista

Figues d’un altre paner, folk feminista