Apunt Menorca Els Set Pecats Capitals - Exposició | Apunt Menorca

Una visió artística dels set pecats capitals: gola i peresa

Set pecats capitals