Apunt Menorca La mirada de Toni Vidal sobre l'arquitectura de Menorca | Apunt Menorca

La mirada de Toni Vidal sobre l’arquitectura de Menorca

Toni Vidal, «Menorca des de l'arquitectura»