Apunt Menorca 'Vers a la vinya', un recital que marida la poesia i el vi | Apunt Menorca

Vers a la vinya, un recital que marida la poesia i el vi

Sant Patrici: Vers a la vinya