Apunt Menorca Ca n'Aguedet, institució culinària menorquina | Apunt Menorca
Ca n'Aguedet

Ca n’Aguedet

Escrit per Apunt Menorca

Amb gairebé 30 anys de trajectòria, Ca n’Aguedet s’ha guanyat a pols la seva condició d’institució culinària menorquina. La nova etapa, dirigida per Dani Florit i Pere López, promet gastronomia de la bona, fruit de l’encertada relació entre canvi i tradició. Els crítics ja els hi han donat la seva confiança.

Con cerca de 30 años de trayectoria, Ca n’Aguedet se ha ganado a pulso su condición de institución culinaria menorquina. La nueva etapa, dirigida por Dani Florit y Pere López, promete gastronomía de la buena, fruto de la acertada relación entre cambio y tradición. Los críticos ya les han dado su confianza.

With nearly 30 years of experience, Ca n’Aguedet has rightfully earned its place as a Menorcan culinary staple. This new era, led by Dani Florit and Pere López, is committed to excellent gastronomy, stemming from the precise balance of change and tradition. They’ve already won the critics’ approval.