Apunt Menorca Ca na Pilar, l'excel·lència de la cuina honesta | Apunt Menorca
Ca na Pilar

Ca na Pilar

Escrit per Apunt Menorca

Al restaurant Ca na Pilar va fer les seves primeres passes com a cuiner Víctor Lidón, qui fos cap de cuina a El Racó de Can Fabes. Ara ha decidit tornar a Menorca per a construir un projecte gastronòmic amb veu pròpia. Per fer-ho possible parteix d’una premisa clara: el respecte pel producte. El resultat, sumada la seva sensibilitat culinària, frega la perfecció.

En el restaurante Ca na Pilar dio sus primeros pasos como cocinero Víctor Lidón, quien fuera jefe de cocina en El Racó de Can Fabes. Ahora ha decidido volver para construir un proyecto con voz propia. Para ello parte de una premisa clara: el respeto por el producto. El resultado, al que se suma su sensibilidad culinaria, roza la perfección.

Victor Lidón, once head chef at El Racó de Can Fabes, took his first steps at Ca na Pilar. He has now returned to establish his own project with his own style, with one fundamental premise: respect for the ingredients. The result, when combined with his culinary sensitivity, nears perfection.