Apunt Menorca Es Claustre, copes i concerts a la llum de la lluna - Apunt Menorca
Sa Terrassa des Claustre

Es Claustre, copes i concerts a la llum de la lluna

Escrit per Apunt Menorca

Paradoxes de la vida, el que fós claustre d’un convent carmelita del segle XVIII és avui un dels locals més en forma de la nit menorquina. Pel seu escenari han passat primeres figures com Love of Lesbian, Kiko Veneno, Antònia Font i Jordi Savall. Pren nota de l’agenda perquè l’estiu promet!

Paradojas de la vida, el que fuera claustro de un convento carmelita del siglo XVIII es hoy uno de los locales más en forma de la noche menorquina. Por su escenario han pasado primeras figuras como Love of Lesbian, Kiko Veneno, Antònia Font y Jordi Savall. Toma nota de la agenda porque este verano promete!

The paradoxes of life. What were once the cloisters of a Carmelite convent in the 18th century, are today one of the hot spots for of the Minorcan night. Their spotlights have shined on such stars as Love of Lesbian, Kiko Veneno, Antònia Font or Jordi Savall. Take a peek at their events program, this summer looks good!