Apunt Menorca Es Garbell | Apunt Menorca
Es Garbell

Es Garbell

Escrit per Apunt Menorca

Es Garbell és un restaurant familiar especialitzat en arrossos i cuina menorquina. Així és com ells es defineixen. Per a nosaltres es queda curt. Els seus arrossos (paelles, caldosos, melosos) tenen una cocció i sabor excel·lents i els seus plats locals recullen el millor de la tradició menorquina. Qualitat a l’abast de tots.

Es Garbell es un restaurante familiar especializado en arroces y cocina menorquina. Así es como ellos se definen. Para nosotras se queda corto. Sus arroces (paellas, caldosos, melosos) tienen una cocción y sabor excelentes y sus platos locales recogen lo mejor de la tradición menorquina. Calidad al alcance de todos.

Family restaurant priding themselves in rice dishes and Menorcan cuisine, but we think they deserve even more credit. Rice dishes (paellas, soups, moist stews) cooked to perfection, delicious flavours, a local cuisine focused on the finest of traditions with quality accessible to all.