Apunt Menorca Fontenille Menorca: Un hotel, dues experiències | Apunt Menorca
Fontenille

Fontenille Menorca

Escrit per

Santa Ponsa, finca històrica que, juntament amb Torre Vella, conformen l’hotel. El restaurant gastronòmic Nura dirigit pel xef Albert Riera, format a França i distingit per la seva experiència en l’alta cuina, ens delecta amb una proposta contemporània d’arrel local i sabors viatgers, viva, amb gran component vegetal -el 80% prové de la seva hort orgànic- i tocs acidulats. Gran selecció de vins locals i nacionals, a més dels cèlebres de Domaine Fontenille.

__

Santa Ponsa, finca histórica que, junto con Torre Vella, conforman el hotel. El restaurante gastronómico Nura dirigido por el chef Albert Riera, formado en Francia y distinguido por su experiencia en la alta cocina, nos deleita con una propuesta contemporánea de raíz local y sabores viajeros, viva, con gran componente vegetal –el 80% proviene de su huerto orgánico- y toques acidulados. Gran selección de vinos locales y nacionales, además de los célebres de Domaine Fontenille.

__

Santa Ponsa, the historic country estate near Torre Vella, is a hotel. Its gastronomic restaurant Nura is run by the chef Albert Riera, who trained in France and is known for his great experience in haute cuisine. He offers a contemporary menu of locally sourced produce with flavours from around the world, a vibrant choice with lots of vegetables – 80% comes from the hotel’s organic garden – and tangy flavours. Great selection of local and national wines, apart from the famous Domaine Fontenille ones.