Apunt Menorca Molí des Racó, la puresa de la tradició local | Apunt Menorca
Molí des Racó

Molí des Racó

Escrit per Apunt Menorca

El Molí des Racó és un emblemàtic restaurant amb més de tres dècades d’història. La seva arquitectura –una antiga masia amb molí de vent- confereix un perfil singular al municipi d’Es Mercadal. Les verdures i carns de les quals es nodreix procedeixen d’horts i ramaderia propis. En la seva extensa i variada carta sobresurten l’oliagua, les costelles de bé ‘Es Molí’, la perdiu amb col o la parrillada de peix. Compta amb tres menjadors amb capacitat per a 200 comensals.

El Molí des Racó es un emblemático restaurante con más de tres décadas de historia. Su arquitectura –una antigua masía con molino de viento- confiere un perfil singular al municipio de Es Mercadal. Las verduras y carnes de las que se nutre proceden de huertos y ganadería propios. En su extensa y variada carta sobresalen el oliaigua, las costillas de cordero ‘El Molí’, la perdiz con col o la parrillada de pescado. Cuenta con tres comedores con capacidad para 200 comensales.

An emblematic restaurant with over three decades of experience. Its architecture, in an old country house that boasts a windmill, provides a unique profile to the town of Es Mercadal. The meats and vegetables served are product of their own ranch and vegetable gardens. Their ample and assorted menu includes highlights like oliaigua (sautéed vegetable soup), the “El Molí” lambchops, partridge with cabbage or their fish platter. They offer three dining rooms with room for 200 guests.