Apunt Menorca Mon Restaurant, de l'essència a l'experiència sublim | Apunt Menorca
Mon Restaurant

Mon Restaurant

Escrit per Apunt Menorca

El respecte per la matèria primera és la màxima que regeix el treball de Felip Llufriu, un del xefs amb més present i futur de les Illes Balears. A Mon Restaurant desenvolupa i perfecciona la seva aposta per convertir allò essencial en una experiència sublim. Verdures, peixos i carns de l’illa són la base de plats d’excel·lent factura com el carpaccio de gambes amb sorbet d’alfàbrega o l’espatlla de be confitada al romaní. La carta de vins, molt ben compensada, s’acobla a la perfecció.

El respeto por la materia prima es la máxima que rige el trabajo de Felip Llufriu, uno de los chefs con más presente y futuro de las Islas Baleares. En Mon Restaurant desarrolla y perfecciona su apuesta por convertir lo esencial en una experiencia sublime. Verduras, pescados y carnes de la isla son la base de platos de excelente factura como el carpacho de gambas con sorbete de albahaca o la espalda de cabrito confitada al romero. La carta de vinos, muy bien compensada, se acopla a la perfección.

Respect for raw materials is the key principle in the work of Felip Llufriu, already one of the best chefs in the Balearic Islands and with a promising future. At Mon Restaurant, he develops and perfects his concept for turning the essential into the sublime. Local vegetables, meat and fish are the basis of sublime dishes like shrimp carpaccio with basil sorbet or lamb shank confit with rosemary. Their wine list, wonderfully balanced, is a perfect match.