Apunt Menorca Pan y Vino, la perfecta fusió entre França i Menorca | Apunt Menorca

Pan y Vino

Escrit per Apunt Menorca

La cuina mediterrània i francesa convergeixen harmònicament a Pan y Vino. Patrick James, el seu xef, aporta el savoir faire necessari per donar forma a una identitat culinària pròpia amb productes de mercat. La seva dona, Noelia Zardoya, és la responsable d’un servei reconegut per la seva atenció i proximitat.

La cocina mediterránea y francesa convergen armónicamente en Pan y Vino. Patrick James, su chef, aporta el savoir faire necesario para dar forma a una identidad culinaria propia con productos de mercado. Su mujer, Noelia Zardoya, es la responsable de un servicio reconocido por su atención y cercanía.

Mediterranean and French cuisine harmoniously converge at Pan y Vino. Patrick James, the chef, provides his extensive savoir-faire to form a special culinary identity with fresh market products. His wife, Noelia Zardoya, manages this restaurant known for its professional yet friendly service.