Apunt Menorca Aglaya · Art Jewelley | Apunt Menorca
Aglaya

Aglaya · Art Jewelley

Escrit per Apunt Menorca

Aglaya és un espai de promoció de joieria amb expressió artística a través de monogràfics i espais de debat. A la galeria s’hi exposen peces de joiers nacionals i internacionals basades en conceptes i materials diversos i amb una mateixa filosofia: la joieria com a afirmació personal.

Aglaya es un espacio de promoción de la joyería como expresión artística a través de monográficos y espacios de debate. En la galería se exponen piezas de joyeros nacionales e internacionales basadas en conceptos y materiales diversos y con una misma filosofía: la joyería como afirmación personal.

Aglaya is the space where jewellery is promoted as an artistic expression. The gallery displays pieces by both national and international jewellers, based on diverse concepts and materials that share the same philosophy: jewellery as a personal statement. They also organise monographs and spaces for debating.