Apunt Menorca Nuria Román: art per a la vida | Apunt Menorca
Nuria Román

Nuria Román, art per a la vida

Escrit per Apunt Menorca

Nuria Román s’expressa artísticament a través de la pintura, l’escultura i les instal·lacions. La seva obra, fortament humanista, reflexiona sobre la ruptura social i natural i apel·la a la fraternitat com a salvació. Aquest any obre el seu taller a Cala Sant Esteve. Sempre amb cita prèvia.

Nuria Román se expresa artísticamente a través de la pintura, la escultura y las instalaciones. Su obra, fuertemente humanista, reflexiona sobre la ruptura social y natural y apela a la fraternidad como salvación. Este año abre su taller en Cala Sant Esteve. Siempre con cita previa.

Artist Nuria Román specialises in painting, sculpture and installations. Her work is very humanist, reflecting both social and natural breakdowns and calling for salvation through kinship. This year sees her opening her studio Cala Sant Esteve. Please make sure to book a prior appointment.

 

Fotografia: François Perri