Apunt Menorca Nuria Román: art per a la vida | Apunt Menorca
Nuria Román

Nuria Román

Escrit per Apunt Menorca

L’obra de Nuria Román, fortament humanista, reflexiona sobre la ruptura social i natural i cerca la reconciliació. De naturaleza inquieta, explora la versatilitat de la ceràmic i la pedra, Organitza en el seu espai de creació exposicions amb art propi i d’autors afins. Obre el seu taller-galeria en Cala Sant Esteve a visites (sempre amb cita prèvia).

La obra de Nuria Román , fuertemente humanista, reflexiona sobre la ruptura social y natural y busca la reconciliación. De naturaleza inquieta, explora la versatilidad de la cerámica y la piedra. Organiza en su espacio de creación exposiciones con arte propio y de autores afines. Abre su taller-galería en Cala Sant Esteve a visitas (siempre con cita previa).

Nuria Román is organising exhibitions of her own work and other artists in her creative space. Her work is very humanist, in which she reflects on social and natural breakdown and seeks reconciliation. As an artist of restless nature, she explores the versatility of ceramics and stone. She arranges visits (prior appointment) in her workshop/gallery in Cala Sant Esteve.

 

Fotografia: François Perri