Apunt Menorca Retxa, galeria d'autor a Ciutadella | Apunt Menorca
Galeria Retxa: exposició Ànima

Retxa

Escrit per

Menorca s’expressa a través de l’art en aquesta galeria del centre de Ciutadella, on exposen artistes locals i peninsulars vinculats amb l’illa. Un dels objectius de Retxa és, precisament, la promoció de l’art que neix o s’inspira aquí (pren nota de la exposicions temporals a la secció Agenda). Tenen taller propi d’emmarcació i ofereixen un servei d’assessorament personalitzat i a domicili. Una galeria de confiança que coneix el valor de l’art.

Menorca se expresa a través del arte en esta galería del centro de Ciutadella, donde exponen artistas locales y peninsulares vinculados con la isla. Uno de los fines de Retxa es, precisamente, la promoción del arte que nace o se inspira aquí (toma nota de la exposiciones temporales en la sección Agenda). Tienen taller propio de enmarcación y ofrecen un servicio de asesoramiento personalizado y a domicilio. Una galería de confianza que conoce el valor del arte.

 —

Menorca is reflected through art in this gallery located in the heart of Ciutadella, where local artists and ones from the mainland who are linked to the island all exhibit. One of Retxa’s specific aims is to promote art that is born or inspired here (check out the temporary exhibitions listed in our Agenda section). They have their own framing service and provide personalised advice both in the shop or your home. A highly reputable gallery which recognises the value of art.