Apunt Menorca Rovellart: L'original, art a dues mans | Apunt Menorca
Rovellart

Rovellart

Escrit per

“Dues persones, dues essències, un sol moviment”. Aquesta frase resumeix l’esperit de Rovellart, espai artístic situat al centre de Ciutadella en el qual regna la creativitat d’Àngels Martí i Fred Purnell. La seva obra, feta a partir de ferro reciclat, reivindica la transformació com a recurs de futur. Aquesta sensibilitat es percep també en les peces de seda pintada a mà per Martí i en els diferents articles de decoració que porten el segell Rovellart.

__

“Dos personas, dos esencias, un solo movimiento”. Esta frase resume el espíritu de Rovellart, espacio artístico ubicado en el centro de Ciutadella en el que reina la creatividad de Àngels Martí y Fred Purnell. Su obra, hecha a partir de hierro reciclado, reivindica la transformación como recurso de futuro. Esta sensibilidad se percibe también en las prendas de seda pintada a mano por Martí y en los diferentes artículos de decoración que llevan el sello Rovellart.

__

“Two people, two souls, just one movement”. This phrase sums up the spirit of Rovellart, an artistic space found in the centre of Ciutadella, predominated by the creativity of Àngels Martí and Fred Purnell. Their work, made from recycled iron, encourages transformation as a resource for the future. This sensitivity is also conveyed through Martí’s hand-painted silk clothing and other decorative items with the Rovellart seal of approval.