Apunt Menorca Rovellart: L'original, art a dues mans | Apunt Menorca
Rovellart

Rovellart

Escrit per

“Dues persones, dues essències, un sol moviment”. Aquesta frase resumeix l’esperit de Rovellart, espai artístic situat al centre de Ciutadella en el qual regna la creativitat d’Àngels Verdaguer i Fred Purnell. La seva obra, feta a partir de ferro reciclat, reivindica la transformació com a recurs de futur i les mans com a vehicle d’expressió. Aquesta sensibilitat es percep també en les peces de seda pintada a mà per Àngels Martí i en els diferents articles de decoració que porten el segell Rovellart.

__

“Dos personas, dos esencias, un solo movimiento”. Esta frase resume el espíritu de Rovellart, espacio artístico en el que reina la creatividad de Àngels Verdaguer y Fred Purnell. Su obra, hecha a partir de hierro reciclado, reivindica la transformación como recurso de futuro y las manos como vehículo de expresión. Esta sensibilidad se percibe también en las prendas de seda pintada a mano por Àngels Martí y en los diferentes artículos de decoración que llevan el sello Rovellart.

__

“Two people, two souls, just one movement”. This phrase sums up the spirit of Rovellart, an artistic space predominated by the creativity of Àngels Verdaguer and Fred Purnell. Their work, made from recycled iron, vindicates transformation as a resource for the future, while hands are a vehicle of expression. This sensitivity is also conveyed through Àngels Martí’s hand-painted silk clothing and other decorative items with the Rovellart seal of approval.