Apunt Menorca Son Finestra | Apunt Menorca
Son Finestra

Son Finestra

Escrit per Apunt Menorca

Son Finestra és el taller de pintura i costura de Marta Salvador, que obres les seves portes a l’estiu per mostrar senzills i exquisits dissenys confeccionats amb el millor lli, utilitzant colors de l’illa, els quals també plasma pintant sobre curiosos suports. Una forma de consum diferent i responsable.

Son Finestra es el taller de pintura y costura de Marta Salvador, que abre sus puertas en verano para mostrar sencillos y exquisitos diseños confeccionados con el mejor lino, utilizando los colores de la isla, que plasma también pintando sobre curiosos soportes. Una forma de consumo diferente y responsable

Son Finestra is a painting and sewing workshop run by Marta Salvador, which she opens to the public in the summer to display her simple and stunning designs made from the finest linen. She uses the island’s colours, which are also embodied in the interesting surfaces that she hand paints.A different and responsible form of shopping.